Методична робота

«Мета дошкільної освіти - виховувати зрілу

особистість, в якої сформовані дитячий світогляд,

прагнення домогтися успіху, впевненість у собі,

почуття власної гідності, емоційна сприйнятливість та

вольові риси характеру»

Завданням методичної служби є:

 • Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя
 • Стимулювання творчого потенціалу та інноваційних пошуків
 • Підвищення педагогічної культури вихователів
 • Вдосконалення педагогічної майстерності
 • Розвиток спеціальних умінь та навичок
 • Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Базується на принципах методичної роботи:

 • Педагогічна співпраця з вихователем
 • Робота в режимі довіри, доброзичливості
 • Творча атмосфера, стимулювання творчої активності
 • Принцип допоміжно-регульованого контролю
 • Надання вихователеві права вибору
 • Системність методичних заходів
 • Принцип "Я-повідомлень" у спілкуванні
 • Щоденна допомога
 • Випереджувальний характер методичної роботи

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

 • Курси підвищення кваліфікації
 • Науково-практичні семінари
 • розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах
 • узагальнення досвіду роботи педагогів

Методична робота з кадрами:

 • Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
 • Курсова перепідготовка
 • Атестація педагогів
 • Наставництво
 • Педради
 • Семінари
 • Консультації
 • Колективні перегляди
 • Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

 • Круглий стіл, диспут, консультації
 • Інтерактивні лекції
 • Навчальні тренінги
 • Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп
 • Вивчення структури та оснащення матеріального середовища
 • Спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять

Пріоритетні завдання на 2016/2017 навчальний рік:

Ø Організація роботи педагогічного колективу на забезпечення системного підходу до реалізації завдань національно-патріотичного виховання як основи формування духовного потенціалу дошкільнят;

Ø Використання новітніх технологій при розв'язанні проблеми розвитку пізнавальної активності дошкільників;

Ø Модернізація змісту і форм педагогічного процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості;

Ø Організація взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками вихованців, залучення їх до участі в освітньому процесі закладу, груп та їх медико-психолого-педагогічна просвіта;

Ø Самовдосконалення адміністрації в галузі менеджменту та маркетингу освіти


Патріотичне виховання дошкільників 

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ - ЦЕ СФЕРА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ, ЯКА ПРОНИКАЄ В УСЕ, ЩО ПІЗНАЄ, РОБИТЬ, ДО ЧОГО ПРАГНЕ, ЩО ЛЮБИТЬ І НЕНАВИДИТЬ ЛЮДИНА, ЯКА ФОРМУЄТЬСЯ.

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ.

Завдання патріотичноговиховання

 • Формуваннялюбовідорідногокраю (причетностідорідногодому,сім'ї,дитячого садка,міста)
 • Почуттявласноїгідностіякпредставниківсвогонароду
 • Вихованнялюбові,повагидосвоїхнаціональнихособливостей
 • Формуваннядуховно-моральнихвзаємин
 • Формуваннялюбовідо культурногоспадкусвогонароду
 • Толерантнеставленнядопредставниківіншихнаціональностей, доровесників,батьків,сусідів,іншихлюдей

Зміст патріотичного виховання дошкільників:

Залучення дітей до культурної спадщини, свят, традицій, народно-прикладного мистецтва, усної народної творчості, музичного фольклору, народних ігор.
· Знайомство з сім'єю, її історією, родичами, сімейними традиціями, складання родоводу;
· з дитячим садом, дорослими, іграми, іграшками, традиціями;
· з селищем, його історією, гербом, традиціями, видатними городянами минулого і теперішнього часу, пам'ятками;
· Проведення цільових спостережень за станом об'єктів в різні сезони року, організація сезонно? праці в природі, посів квітів, овочів, посадка кущів, дерев та інше;
· Організація творчої, продуктивної, ігрової діяльності дітей, в якій дитина проявляє співчуття, турботу про людину, рослинах, тварин в різні сезони року у зв'язку з пристосуванням до нових життєвих умов і щодня, за необхідності.

Основнінапрями патріотичноговиховання

Методи і форми роботи з патріотичного виховання

 • Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць
 • Розповіді вихователя
 • Бесіди з цікавими людьми
 • Екскурсії
 • Спостереження
 • Дидактичні, сюжетно-рольові ігри
 • Заняття з циклу «Історичні цікавинки»
 • Розгляд ілюстративних матеріалів
 • Читання та інсценування творів художньої літератури
 • Слухання народної, класичної, сучасної музики
 • Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
 • Розв'язування проблемних ситуацій
 • Запрошення членів родин у дитячий садок
 • Спільні з родинами виховні заходи
 • Виставки, конкурси
 • Свята, розваги